S H O P

_________________________________________________________________________________________________________________
WEB SHOP
_________________________________________________________________________________________________________________

How To - efekat drveta

napravite efekat drveta u 4  jednostavna koraka
_______________________________________
simulate wood grain effect in 4 easy steps1. korak - drvenu ploču odgovarajuće debljine za razmeru isecite na trake prateći uzdužnu osu vlakana/teksture drveta a zatim skratite i oblikujte vrh daščice.

_______________________________________________________________________________
 first step - take balsa, veneer or other wood and cut it into strips of desired dimensions and shape accordint to scale.


2. korak - čeličnom četkom za čišćenje metala prevlačite po površini daščice prateći uzdužnu osu, povremeno menjajte ugao i jačinu pritiska tako se dobija  mnogo realniji izgled i naglašava tekstura drveta. Vrhom skalpela ili iglom urežite nekoliko koncentričnih krugova similirajući čvorove u teksturi drveta.
_______________________________________________________________________________
second step - use steel wire brush and make brushing motion scraping wood surface, occasionally changing angle and pressure of brushing motion. Use scriber or a point of scalpel and scribe few circular lines simulating wood knots.

 3. korak - nakon lepljenja označite mesta za eksere, ubušite rupe iglom ili odgovarajućeom burgijom a zatim u ta mesta utisnite komade žice ili stirena koji će glumiti eksere.

_______________________________________________________________________________
 third step - glue strips together using white glue, drill small holes and insert pieces of wire or stretched styrene into them simulating wood nails

4. korak - napravite šarke .... How To - napravite šarke
_______________________________________________________________________________
 fourth step - make hinges  following...  How To - napravite šarke

  
tips :


- za drvo koristite štapić od sladoleda, špatule za pregled grla, furnir, balzu
- umesto drveta možete upotrebiti i plastiku
- jačim pritiskim i grubim četkanjem stvarate utisak starog/istrošenog drveta
- nakon farbanja koristite tehnike wash/drybrush kako bi naglasili teksturu drveta

Нема коментара:

Постави коментар