S H O P

_________________________________________________________________________________________________________________
WEB SHOP
_________________________________________________________________________________________________________________

01.10.2018.

WIP- Zolja 451M


IKARUS  S-451M Zolja  1/48 scale by Triglav Model


Rezinska maketa proizvođača Triglav Model   pretstavlja vredan dodatak rastućem spisku maketa  Jugoslovenske avio industrije.
Posvetio sam i dosta pažnje kokpitu koji je, ako izuzmem instrument tablu u potpunosti u samogradnji. 


Vakumiranje kabine uz pomoć mastera ne pretstavlja veci izazov pa se uz par pokušaja lako izliva par kabinica ipak jedan od vecih izazova je bio uklopitit je na trup i napraviti ramove kabine.

Trup je izliven u komadu što prilično okalšava posao sklapanja. Čestim konsultovanjem relativno retke foto dokumantacije ispravio sam 2 veće greške koje bi uticale na konačan izgleda makete. Krila moraju biti povijena blago na gore, to je rešeno umetanjem trake stirena 0,5mm duž  korena krila na  donjaci na taj način dobija se pravilan ugao a nastali zazori relativno lako ispravljaju gitovanjem .
Noge stajnog trapa su predugačke skraćivanjem skoro za 4 mm te ispravljanjem ugla ka unapred opet se relativno lako ispravlja i druga konstrukciona greška.Dodao sam par sitnih detalja a neke originalne delove zamenio onim u samogradnji. 
Kraj sastavljanja je zvanično označio jedan sloj Gunze Surfacer 600.
Нема коментара:

Постави коментар