S H O P

_________________________________________________________________________________________________________________
WEB SHOP
_________________________________________________________________________________________________________________

20.06.2015.

Luftsieg


  " U početnim danima operacije Barbarosa .... mladi poručnik Luftwaffe-a u pratnji mehaničara uživa u svojih 5 minuta slave razgledajući  I-16 kojeg je oborio jednim daljinskim pogotkom 20mm topa svog Me-109E "

Kao što se može pročitati na naslovnoj stranici Signal-a koji je objavio reportažu o ovom događaju razmera je 1/48, Polikarpov I-16 je Eduard, CV-11 Tamiya a figure su iz odličnog seta ICM-a. Travnata podloga je Polakmodels sa malo home-made dorade i nekoliko biljaka Modelscene.
1 коментар: