S H O P

_________________________________________________________________________________________________________________
WEB SHOP
_________________________________________________________________________________________________________________

05.11.2013.

Bf -109E3
 Eduard  1/48, weekend edition .

       Uklapanje je jednostavno rečeno odlično, git sam koristio samo na jednom mestu i to je bila moja greška kod sastavljanja. Ako izuzmemo odlično uklapanje sve vreme sastavljanja prisutan je utisak nepotrebne prezakomplikovanosti sastavljanja i viška delova, ako izuzmem : dodavanje pozicionih svetala nekoliko sitnica u kokpitu, PE pojasevi, mrežice hladnjaka i žičanu antenu maketa je klasičan rad "iz kutije" .
Maketa pretstavlja avion poznatog Luftwaffe asa Josefa Prillera komandira 6. eskadrile JG 51 , iz perioda početka Bitke za Britaniju jer je u to doba još uvek imao konvencionalnu splinter šemu farbanja sa jakim motlingom na trupu aviona i neuobičajeno velikim krstovima na krilima.

Istorijat ovog aviona (WNr. 5057 ) vrlo je interesantan za naše krajeve... kada je Priller prešao u JG26 ovaj avion preuzeo je drugi LW as Herbert Ihlefeld, tokom Aprilskog rata ovaj avion je oboren, kako izvori navode sređenom pešadijskom vatrom . Ihlefel je prinudno sleteo i tom prilikom je zarobljen ! Kasnije je avion  popravljen i predat je na korišćenje 15-toj Hravtskoj eskadrili u sastavu JG 52, juna 1942 ponovo prinudno sleće, naravno popravljen je i zatim penzionisan kao nastavni avion u Jagdgruppe Sued lovačkoj školi.

Farbanje : koristio sam u potpunosti Gunze-konza boje po standardu za to vreme RLM 02/ 71 / 65, pre-shading a nakon nanošenja osnovnih nijansi i post shading sa 2 posvetljavanja jer sam hteo da dobijem efekat istošenosti/izbledelosti kamuflaže. Oznake su naravno morale da prate ovaj istrošeni fazon pa sam upotrebio MAKETAR šablone, njihovo postavljane pretstavlja jedan vrhunski mazohizam ali su zato rezultati vrhunski  


                                      


Oznake sam farbao uz pomoć MAKETAR šablona (www.maketar.com) efekti su fenomenalni ali se DOBRO naoružajte strpljenjem za njihovo korišćenje....farbanje bele trake tehnika opisana na :  how to - napravite...


poziciona svetla napravio sam tehnikom opisanom na : how to - napravite...

Нема коментара:

Постави коментар